USŁUGI CIĘCIA

– cięcie na pile dwugłowicowej
– zakres kątów od 0 do 45 stopni
– maksymalna długość cięcia: 7000mm
– średnica tarczy: 400mm