PANTOGRAFY

– napięcie znamionowe sieci: 600V
– prąd znamionowy 600A
– dopuszczenie do eksploatacji wydane przez IMIGK
– opuszczane ręcznie
– możliwości zastosowania ściągacza elektrycznego
– ponad 1000 szt. Jeżdżących w Polsce